Thông báo Thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần May Thăng Long thông báo thay đổi Người đại diện theo Pháp luật, cụ thể như sau:

Căn cứ Giấy ủy quyền số 08/UQ-MTL ngày 04/12/2020 do Ông Đỗ Khôi Nguyên – người đại điện pháp luật ký.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cô phân SỐ 0101473411 thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần May Thăng Long.

Công ty cổ phần May Thăng Long trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 27/11/2020, Công ty cổ phần May Thăng Long thay đổi Người đại diện theo pháp luật như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật mới:

  • Ông Đỗ Khôi Nguyên
  • Chức danh: Tổng giám đốc
  • Thẻ căn cước công dân: 00109201 1202
  • Ngày cấp: 16/08/2016, Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG vẻ dân cư

2. Số đăng ký kinh doanh: 0101473411

Công ty cổ phần May Thăng Long trân trọng thông báo việc thay đổi trên với các Quý cô đông, các quý khách hàng và các đối tác.

Trân trọng thông báo!

>>Download thông báo: Tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*