THÔNG BÁO – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

 THÔNG BÁO – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG MỚI NHẤT

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

                  Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần may Thăng Long

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Căn cứ điều lệ công ty;
  • Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần may Thăng Long.
  • Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. 

         Khi chuyển đổi cổ phần vốn Nhà nước của Công ty CP may Thăng Long thành 100% vốn của các cổ đông. Công ty cổ phần may Thăng Long đã phát hành sổ cổ phần cho các cổ đông. Trong các năm qua, Công ty đã nhiều lần gửi thư, giấy mời theo đường bưu điện và đăng lên Website của Công ty, xong một số cổ đông không liên hệ và không có phản hồi.

         Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nắm bắt được thông tin và số cổ phần của cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thăng Long đề nghị các Quý cổ đông đến Công ty cổ phần may Thăng Long hoặc gửi qua email, tin nhắn xác nhận để cập nhật bổ sung thông tin số cổ phần đang sở hữu hoặc đã chuyển đổi sang cổ đông khác. Công ty cổ phần may Thăng Long gửi thông báo trên Website để cổ đông xem xét và thực hiện. Quá thời gian trên nếu Công ty không nhận được yêu cầu trên, các cổ đông tự chịu trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

          Mọi thông tin gửi về trong các hình thức sau:

1.Địa chỉ: Tầng 3, Số 2 Ngõ 252 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng , TP HN.

          Điện thoại: 024.8623372/024.8623053                Fax: 024.8623374

  1. Gửi qua Email: info@thaloga.vn hoặc Website: www.thaloga.vn

Thời gian thực hiện: từ ngày 10 tháng 06 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2022 (Từ thứ hai đến thứ sáu, trong giờ hành chính)        

           Lưu ý:

-Nếu Quý cổ đông đến liên hệ trực tiếp tại Công ty mang theo sổ cổ phần và CMT/CCCD. Liên hệ trực tiếp Bà: Bùi Thị Ánh Nhung. Thư ký Hội đồng quản trị, Số điện thoại:  0902 119656.

– Nếu gửi qua Email, tin nhắn thì yêu cầu quý cổ đông chụp sổ cổ đông và các thông tin cá nhân. (địa chỉ, số điện thoại liên hệ…) 

                         Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận

  • Các TV Hội đồng quản trị
  • Các cổ đông Công ty
  • Lưu VT Cty

                                                                        Chủ Tịch

                                                                      ĐỖ ĐÌNH THU

>>Tải thông báo tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*