Giới thiệu

Công ty cổ phần May Thăng Long được thành lập ngày 08/05/1958 tiền thân là Công ty May mặc xuất khẩu. Tháng 8/1965 được đổi thành Xí nghiệp may mặc xuất khẩu trực thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm – TOCONTAP, Bộ Ngoại thương. Năm 1979, công ty được đổi tên thành Xí nghiệp may Thăng Long thuộc Liên hiệp xí nghiệp may – Bộ công nghiệp nhẹ. Tháng 3/1992 được đổi tên thành Công ty May Thăng Long theo quyết định số: 218/BCN-TCLC của Bộ công nghiệp nhẹ, trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Năm 2004, công ty may Thăng Long được cổ phần hóa theo quyết định số 1496/QĐ-TCCB ngày 26/6/2003 của Bộ công nghiệp về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Công ty may Thăng Long được chuyển sang công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51% vốn điều lệ, bán một phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên công ty 49%.
Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 1 ngày 13/1/2004, thay đổi lần 2 cấp ngày 02 tháng 08 năm 2007 do chuyển đổi chủ sở hữu và chuyển thành công ty 100% cổ phần do các cổ đông góp vốn
Tên công ty: Công ty cổ phần May Thăng Long
Tên tiếng Anh: Thang Long Garment Joint Stock Company
Tên viết tắt: THALOGA. JSC
Trụ sở chính: Số 250 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội.
Ngành nghề kinh doanh của công ty: sản xuất ra các sản phẩm may mặc dành cho việc xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu may mặc trong nước.
Cho đến nay, công ty đã liên tục giành được nhiều Huân chương lao động, Huân chương độc lập cao quý. Trải qua 45 năm xây dựng và liên tục phát triển, Công ty đã khẳng định được vị thế, trình độ, năng lực của mình trên thị trường trong nước và thế giới thể hiện qua các thành tích đạt được. Cụ thể: 11 Huân chương các loại và nhiều danh hiệu, bằng khen, cờ thưởng.
Trong đó, năm 2002 Công ty đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì.
* Mục tiêu và chiến lược:
– Khai thác và sử dụng có hiệu quả tài sản và nguồn vốn, lao động để phát triển sản xuất, tìm nhiều mặt hàng, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất và mở rộng thị trường.