Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

THANG LONG GARMENT JOINT – STOCK COMPANY (THALOGA)

Địa chỉ: 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84.4) 024 3862 3372, 024 3862 2142, Fax: (84.4) 024 3862 3374

Email: info@thaloga.vn, http://www.thaloga.vn